Jesteś tutaj: Home next regulamin
ptaszyna2

I. ZASADY OGÓLNE

1.Firma MLdecor działająca pod adresem www.mldecor.pl prowadzana jest przez Maję Lisowską, zwaną w dalszej części Regulaminu MLdecor. Siedziba firma znajduje się w 59-400 Jawor, ul. Szymanowskiego 2c/4, NIP: 695-148-43-60. REGON: 022275642, zwaną w dalszej części Regulaminu MLdecor.
2.Regulamin określa zasady współpracy dotyczącej wykonywania dekoracji weselnej, wypożyczania elementów dekora cyjnych oraz zamawiania zaproszeń i dodatków ślubnych, które są prezentowane na stronie internetowej www.mldecor.pl, jak również wykonywanych indywidualnych projektów.
3.MLdecor nie jest sklepem internetowym.
4.Wykonanie usług dekoratorskich odbywa się osobiście, co poprzedza podpisanie umowy. Wypożyczanie elementów dekoracyjnych może odbywać się osobiście, jak i drogą internetową – wypożyczenie poprzedzone jest podpisanie umowy oraz ustaleniem rodzaju dostawy (odbiór osobisty/wysyłka pocztowa). Sprzedaż zaproszeń i dodatków odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, jak również sprzedaż może odbywać się osobiście w formie umowy zawieranej pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a MLdecor.
5.Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.
6.Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1.Zamówienie na wybraną usługę składa się mailowo za pośrednictwem formularza.
2.Zamówienia mogą być również dokonywane osobiście (np. podczas spotkania związanego z omawianiem pomysłów itp.). Wówczas formularz zamówienia wypełniany jest w obecności MLdecor.
3.Zamówienia można dokonać również telefonicznie – wówczas, po zakończeniu rozmowy należy wysłać maila na adres biuro@mldecor.pl z prośbą o wysłanie formularza. Następnie nadesłany formularz należy wypełnić i odesłać do MLdecor.
4.Formularz zamówienia jest formą umowy, świadczącą o podjęciu zobowiązań przez obie strony.
5.W wypadku, gdy podane dane potrzebne do dokonania zakupu są niekompletne, nieprawdziwe, nieaktualne lub budzące wątpliwość MLdecor skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, MLdecor zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
6.Po złożeniu zamówienia oraz odesłaniu wypełnionego formularza wraz z potwierdzeniem wpłacenia zaliczki, zostanie wysłany e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia, rezerwacji terminu, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia.
7.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w formularzu zamówienia.
8.Szczegółowe informacje dotyczące zamówień są podawane w ofercie dla poszczególnych usług.

III. CENY I WARUNKI ZAPŁATY

1.Ceny usług dekoratorskich, produktów oraz zasady płatności podane są w aktualnych cennikach/ofertach.
2.Cenniki zachowują aktualność do momentu przygotowania nowej oferty cenowej.
3.Oferty razem z cennikiem, MLdecor wysyła za pośrednictwem maila na życzenie potencjalnego Klienta.
4.MLdecor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów/usług.
5.Zapłaty można dokonać przelewem bankowym na wskazane konto lub gotówką. Przy zamawianiu zaproszeń oraz dodatków, płatność gotówką możliwa jest tylko przy odbiorze osobistym.
6.W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz rodzaj zamawianych produktów/usług.

IV. WARUNKI ZAKUPÓW WYBRANYCH USŁUG

1.Wszelkie usługi znajdujące się w ofercie MLdecor wykonywane są po złożeniu zamówienia i wypełnieniu formularzu, będącego równocześnie umową. Wypełniony formularz oraz potwierdzenie wpłaty zaliczki stanowi podstawę do zarezerwowania terminu i rozpoczęcia współpracy.
2.MLdecor zastrzega sobie prawo do publikacji wszystkich swoich realizacji.
3.W przypadku wystąpienia istotnych okoliczności ekonomiczno-logistycznych niezależnych od MLdecor, mających wpływ na opóźnienie czasowe realizacji zamówienia, firma MLdecor zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klientów. Dotyczy szczególnie zaproszeń oraz dodatków.

DEKORACJE SAL WESELNYCH, KOŚCIOŁA I INNYCH

1.Zamówienia dotyczące dekoracji sal weselnych, kościoła i innych składa się drogą mailową bądź osobiście poprzez wypełnienie formularza.
2.Oferta dotycząca dekoracji sal weselnych, kościoła i innych zawiera opisy danych aranżacji przedstawionych na stronie internetowej www.mldecor.pl oraz wstępną wycenę każdej z nich.
3.Dokładna wycena każdej z aranżacji wykonywana jest indywidualnie po spotkaniu z klientami i omówieniu szczegółów.
4.W cenie aranżacji sal, kościoła i innych nie ma wliczonych cen dotyczących kwiatów – kwoty za bukiety ustalane są indywidualnie, po uzgodnieniu ich ilości oraz gatunku. Cena za kwiaty zależy od sezonu ich zamawiania (według cennika kwiaciarni).
5.Wykorzystywane do dekoracji sal oraz kościoła świeczki, nie są wliczone w cenę usługi. Kwota za świeczki ustalana jest indywidualnie z Klientem, po odpowiednim dobraniu ich ilości oraz rodzaju.
6. Przy zawieraniu umowy na wykonanie dekoracji sali, pobierana jest zaliczka w wysokości 40% ustalonej kwoty usługi.
7.Pozostałą część ustalonej kwoty (60%), Klient zobowiązany jest zapłacić 2 tygodnie przed datą ślubu.
8.Przy odbiorze dekoracji, MLdecor sprawdza ich stan. Jeśli wykorzystane elementy dekoracyjne zostały uszkodzone, Klient zobowiązuje się do pokrycia kwoty za poniesione szkody, według cen zakupu.
9.Klient rezygnujący z umowy w terminie 1 miesiąca przed datą ślubu zobowiązany jest do pokrycia pozostałych kosztów wynikających z umowy.

WYPOŻYCZANIE ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH

1.Zamówienia dotyczące wypożyczania elementów dekoracyjnych składa się drogą mailową bądź osobiście poprzez wypełnienie formularza.
2.Oferta dotycząca wypożyczenia elementów dekoracyjnych zawiera opisy danych produktów oraz ich wycenę.
3.Przy zawieraniu umowy dotyczącej wypożyczenia elementów dekoracyjnych, pobierana jest zaliczka w wysokości 40% całej kwoty wypożyczanych produktów.
4.Pozostałą część ustalonej kwoty (60%), Klient zobowiązany jest zapłacić 1 tydzień przed datą ślubu.
5.Wszelkie wypożyczane elementy mogą być odebrane osobiście przez Klienta na 1 dzień przed datą ślubu, po wpłynięciu pozostałej kwoty na rachunek MLdecor. Przy wysyłce kurierskiej, MLdecor zobowiązuje się do wysyłki elementów tak, aby dotarły do Klienta na 2 dni przed datą ślubu.
6.Klient może wybrać dwie metody odbioru elementów. Pierwszą jest odbiór osobisty w siedzibie firmy w Jaworze. Drugą jest przesyłka kurierska.
7.Klient, wybierając metodę drugą dotyczącą przesyłki kurierskiej, jest zobowiązany zapłacić za wysyłkę. Koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie, w zależności od wagi paczki.
8.Wszystkie elementy dekoracyjne wysyłane pocztą polską do klienta, są dokładnie zabezpieczane przez MLdecor tak, aby nie zostały uszkodzone podczas transportu.
9.Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przywiezionej przez kuriera. W razie widocznych uszkodzeń elementów bądź braku towaru, Klient zobowiązany jest do wypełnienia protokołu szkody, gdyż mogą być one powstałe z winy firmy kurierskiej. Dodatkowo Klient powinien niezwłocznie zawiadomić MLdecor o powstałej szkodzie.
10.Przy wysyłce zwrotnej elementów dekoracyjnych (po odbytym ślubie i weselu), Klient zobowiązany jest równie dokładnie zabezpieczyć wysyłane paczki tak, aby odesłane do MLdecor produkty nie były uszkodzone. Koszty wysyłki pokrywa Klient.
11.Klient jest zobowiązany do oddania wypożyczanych produktów w takim samym stanie, w jakim zostały mu wypożyczone. W razie uszkodzeń nie wynikających z winy przewozu firmy kurierskiej (w przypadku wysyłki), Klient zobowiązuje się do pokrycia kwoty za poniesione szkody według cen zakupu produktów przez MLdecor. W przypadku odbioru i zwrotu osobistego, Klient również zobowiązuje się do oddania wypożyczanych produktów w takim samym stanie, w jakim zostały mu wypożyczone. W razie uszkodzeń, Klient również zobowiązuje się do pokrycia kwoty za poniesione szkody według cen zakupu.
12.Klient rezygnujący z umowy w terminie 1 miesiąca przed datą ślubu zobowiązany jest do pokrycia pozostałych kosztów wynikających z umowy.

ZAPROSZENIA

1.Minimalna liczba zamawianych zaproszeń to 25 sztuk (w minimalną ilość mogą być też być wliczone zawiadomienia w takim samym formacie jak zaproszenia).
2.Nie ma możliwość domówienia pojedynczych zaproszeń. W związku z tym, prosimy pamiętać o zamówieniu kilku/kilkunastu sztuk więcej.
3.Wyceny do zamówień z liczbą zaproszeń mniejszą niż 50 sztuk wykonujemy indywidualnie.
4.Cena zaproszeń powyżej 50 sztuk nie ulega zmianie w stosunku do aktualnego cennika.
5.Standardowe zaproszenia są bez personalizacji z pozostawionym miejscem do ręcznego wypisania nazwisk zapraszanych osób. Na wszystkich zaproszeniach można wykonać personalizację – ta usługa jest dodatkowo płatna i została opisana w ofercie dotyczącej zaproszeń.
6.Personalizacja kopert wykonywanych przez MLdecor jest w postaci samoprzylepnych etykiet.
7.Projekt zawiadomienia jest wykonywany w takiej samej stylistyce oraz formacie jak wybrane zaproszenia. Wersja tekstowa informująca o ślubie (zawiadomienie) jest wliczone w cenę zaproszenia – usuwane są informacje o weselu i RSVP.
8.Istnieje możliwość wykonania dodatkowej wersji językowej zaproszeń. Wykonanie takiej wersji jest dodatkowo płatne. MLdecor nie wykonuje tłumaczeń – projekty w wersjach obcojęzycznych są wykonywane tylko i wyłącznie na podstawie przesłanych przez klientów przetłumaczonych tekstów.
9.Zaproszenia i elementy wykonywane ręcznie mogą się nieznacznie od siebie różnić. MLdecor zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wykonywane elementy były na najwyższym poziomie.
10.Kolory elementów przedstawionych na zdjęciach i projektach mogą nieco odbiegać od rzeczywistych barw (różnice między odwzorowaniem RGB a drukiem CMYK, indywidualne ustawienia monitorów).
11. Wszelkie informacje na temat cen oraz zobowiązań, zawarte są w ofertach przesyłanych mailowo na życzenie klienta.

DODATKI ŚLUBNE

1. Zamówienia na dodatki realizujemy jedynie powyżej minimalnej kwoty podanej w ofercie dotyczącej dodatków.
2.Nie wykonujemy zleceń na pojedyncze dodatki.
3.Realizując dodatki ślubne zawsze kierujemy się datą wesela – zamówienie należy składać około 2-3 miesiące przed datą ślubu.
4.Elementy wykonywane ręcznie mogą się nieznacznie od siebie różnić. MLdecor zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wykonywane elementy były na najwyższym poziomie.
5.Wszystkie elementy mają ustalone ceny za sztukę lub kilka sztuk oraz obowiązujące minimalne ilości zamówienia.
6.Do wszystkich nietypowych zamówień dokonujemy wyceny indywidualnej.
7. Wszelkie informacje na temat cen oraz zobowiązań, zawarte są w ofertach przesyłanych mailowo na życzenie klienta.

V. WYSYŁKA I DOJAZDY

1.Odbiór/wysyłka dotycząca wypożyczania elementów dekoracyjnych, zostały opisane w punkcie IV. WARUNKI ZAKUPU WYBRANYCH USŁUG – WYPOŻYCZANIE ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH.
2.Zaproszenia i dodatki wysyłamy przesyłkami kurierskimi .
3.Szacowany czas doręczenia przesyłki (zaproszenia, dodatki) :
•Wysyłka kurierem DHL (na terenie RP): doręczenie na następny dzień roboczy,
•Wysyłka zagraniczna kurierem Poczty Polskiej: 3-5 dni roboczych.
4.Czas wysyłki nie jest wliczany do czasu realizacji zaproszeń oraz dodatków.
5.O terminie wysłania paczki informujemy drogą mailową. Dotyczy to zarówno wypożyczania elementów dekoracyjnych, jak i zakupu zaproszeń/dodatków.
6.Wysyłki dokonujemy po otrzymaniu zapłaty. Przed wysłaniem zamówienia należność za wypożyczenie, zaproszenia/ dodatki musi zostać zaksięgowana na naszym koncie.
7.Przy usłudze związanej z dekoracją sal weselnych, kościoła oraz innych imprez okolicznościowych, dojazd MLdecor jest bezpłatny do 30km od siedziby. Dekoracje wykonywane w miejscowościach powyżej 30km od siedziby, płatne są według paragonów ze stacji paliw.

VI. REKLAMACJE

1. Jeżeli w przesłanym towarze są wady techniczne czy też uszkodzenia powstałe podczas dostawy, klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować nas o tym mailowo, a następnie odesłać, pod wskazany adres (na swój koszt), odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji. Zwracamy uwagę, że warunkiem realizacji roszczeń Klienta jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towarów, gdyż szkody mogą być powstałe z winy firmy kurierskiej.
2.W przypadku niezgodności towaru z umową należy odesłać na wskazany przez MLdecor adres reklamowany towar (na swój koszt)wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań.
3.Reklamacje dotyczące zaproszeń/ dodatków i związanych z nimi błędów w tekście mogą zostać uwzględnione jedynie w przypadku gdy wydrukowana wersja różni się od zaakceptowanego przez Klienta projektu. Jeżeli na papierowej wersji pojawi się błąd (w datach, słowach, literowy lub merytoryczny), którego nie było w ostatecznej , zaakceptowanej przez klienta mailowo wersji projektu wówczas stanowi to podstawę do reklamacji zaproszeń/dodatków, w innych przypadkach reklamacja nie będzie uwzględniona.
4.Reklamacje rozpatrujemy w przeciągu 14 dni roboczych.
5.Do zaproszeń/dodatków: Różnice kolorystyczne pomiędzy projektem (oglądanym na monitorze), a gotowym wydrukiem, jakie mogą wystąpić, wynikają z przyczyn technicznych (różnice między odwzorowaniem RGB a drukiem CMYK, indywidualne ustawienia monitorów) i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
6.Poszczególne ręcznie wykonywane zaproszenia i dodatki mogą się od siebie nieznacznie różnić, i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1.MLdecor zapewnia, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia, są gromadzone i przetwarzane zgodnie i w oparciu o ustawę z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2.Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim.
3.Każdy Kupujący ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sprzedającego w każdym czasie.
VIII.PRAWA AUTORSKIE
1.Prawa autorskie, w tym zawartość strony, koncepcje autorskie, wzory projektowe, są prawnie chronione i stanowią własność MLdecor. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Sprzedającego są zabronione.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.MLdecor zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Dla nowych zamówień obowiązującym regulaminem jest opublikowany na stronie. Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest regulamin z dnia złożenia zamówienia.
2.Podejmując współpracę, Klient akceptuje regulamin w całości.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.